Personalizare profil UNIX

Toate personalizarile se pot face prin intermediul fisierului .profile din home directorul userului.

1. Afiseaza directorul curent:

export PS1=$PWD

2.  Seteaza vi ca editor implicit

set -o vi
export EDITOR=vi

3.Seteaza terminalul
TERM=vt220; 
export TERM

4. Seteaza masca folosita la crearea fisierelor noi
umask 022

5. Seteaza PATH

PATH=/usr/bin:/usr/ucb:/usr/local/bin:.

6. Foloseste comenziuel introduse anterior

set -o noclobber

7. Seteaza marimea istoricului

HISTSIZE=200
export HISTSIZE

8. Defineste alias

alias rm=rm -i
alias dir=ls -al | more

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu