Mapare drive din CMD

Pentru a mapa un drive direct din CMD se poate folosi urmatoarea comanda:

net use x: \\server\share /user:username password

unde:

\\server\share - nume server si share
username - utilizator
password - parola

Pentru a rula aceasta comanda la fiecare pornire a windows-ului se poate face un mic sctipt batch care poate fi pus in startup.

Pentru pentru a creea un script batch se creeaza un fisier txt in care se scrie comanda iar apoi fisierul se salveaza cu extensia .bat(save as-> all files-> nume.bat). Scriptul salvat se copie apoi in start up.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu