RedGage

O posibilitate simpla de a face bani online.
Ai posibilitatea sa castigi bani astfel:
-scrii un articol despre site-ul respectiv.
-submit content (de pe blogul sau site-ul tau, iti promovezi articolele si esti platit)
-esti platit daca folosesti si retelele de socializare facbook si twitter (pintre altele), legate de articolul tau.
-link-uri referal
-iti promovezi paginile, link-urle personale, blogurile s.a.m.d
-incarci continut (imagini,scrii pe blog..etc)
In fiecare noapte la ora 00:00 se desemneaza castigatorii. (25.00$ card VISA)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu