Comenzi rapide

Combinaţiile de taste ale sistemului Windows • F1: Ajutor

 • CTRL+ESC: Deschiderea meniului Start

 • ALT+TAB: Comutare între programe deschise

 • ALT+F4: Închiderea programului

 • SHIFT+DELETE: Ştergerea definitivă a elementului

 • Siglă Windows+L: Blocarea computerului (fără a utiliza CTRL+ALT+DELETE)


Combinaţiile de taste ale programelor Windows • CTRL+C: Copiere

 • CTRL+X: Decupare

 • CTRL+V: Lipire

 • CTRL+Z: Anulare

 • CTRL+B: Aldin

 • CTRL+U: Subliniat

 • CTRL+I: Cursiv


Combinaţii modificatoare mouse/tastatură pentru obiecte Shell • SHIFT+clic cu butonul din dreapta: Afişarea unui meniu de comenzi rapide care conţine comenzi alternative

 • SHIFT+dublu clic: Executarea comenzii implicite alternative (al doilea element din meniu)

 • ALT+dublu clic: Afişare proprietăţi

 • SHIFT+DELETE: Ştergere imediată a unui element fără a-l plasa în Coşul de reciclare


Comenzi generale de la tastatură • F1: Pornire Ajutor Windows

 • F10: Activarea opţiunilor din bara de meniu

 • SHIFT+F10 Deschiderea unui meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat (este echivalent cu clic cu butonul din dreapta pe un obiect)

 • CTRL+ESC: Deschiderea meniului Start (se utilizează tastele SĂGEATĂ pentru a selecta un element)

 • CTRL+ESC sau ESC: Selectarea butonului Start (se apasă TAB pentru a selecta bara de activităţi sau se apasă SHIFT+F10 pentru un meniu contextual)

 • CTRL+SHIFT+ESC: Deschide Manager activități Windows

 • ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS: Deschiderea unei casete listă verticale

 • ALT+TAB: Comutare la alt program în execuţie (se ţine apăsată tasta ALT, apoi se apasă tasta TAB pentru a vizualiza fereastra de comutare activităţi)

 • SHIFT: Prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei SHIFT în timp ce se introduce un CD-ROM se evită caracteristica de executare automată

 • ALT+BARĂ DE SPAŢIU: Afişarea meniului Sistem al ferestrei principale (din meniul Sistem se poate restaura, deplasa, redimensiona, minimiza, maximiza sau închide fereastra)

 • ALT+- (ALT+cratimă): Afişarea meniului Sistem al ferestrei fiu a interfeţei pentru documente multiple (MDI) (din meniul Sistem al ferestrei MDI se poate restaura, deplasa, redimensiona, minimiza, maximiza sau închide fereastra fiu)

 • CTRL+TAB: Comutare la următoarea fereastră fiu a programului interfaţă pentru documente multiple (MDI)

 • ALT+literă subliniată din meniu: Deschiderea meniului

 • ALT+F4: Închiderea ferestrei curente

 • CTRL+F4: Închiderea ferestrei curente de interfaţă pentru documente multiple (MDI)

 • ALT+F6: Comutare între mai multe ferestre din acelaşi program (de exemplu, atunci când este afişată caseta de dialog Notepad Căutare, ALT+F6 comută între caseta de dialog Căutare şi fereastra principală Notepad)


Comenzi rapide pentru obiecte Shell şi foldere generale/Explorator Windows


Pentru un obiect selectat:

 • F2: Redenumirea obiectului

 • F3: Găsirea tuturor fişierelor

 • CTRL+X: Decupare

 • CTRL+C: Copiere

 • CTRL+V: Lipire

 • SHIFT+DELETE: Ştergere imediată a selecţiei, fără a deplasa elementul în Coşul de reciclare

 • ALT+ENTER: Deschidere proprietăţi pentru obiectul selectat


Pentru a copia un fişier


Se apasă şi se ţine apăsată tasta CTRL în timp ce se glisează fişierul în alt folder.

Pentru a crea o comandă rapidă


Se apasă şi se ţin apăsate tastele CTRL+SHIFT în timp ce se glisează un fişier în desktop sau într-un folder.

Control pentru comenzi rapide/folder general • F4: Selectarea casetei Salt la alt folder şi deplasarea în intrările din casetă (dacă bara de instrumente este activă în Exploratorul Windows)

 • F5: Reîmprospătarea ferestrei curente

 • F6: Deplasarea prin panourile din exploratorul Windows

 • CTRL+G: Deschiderea instrumentului Go to folder (numai în Windows Explorer din Windows 95)

 • CTRL+Z: Anularea ultimei comenzi

 • CTRL+A: Selectarea tuturor elementelor din fereastra curentă

 • BACKSPACE: Comutarea la folderul părinte

 • SHIFT+clic+butonul Închidere: Pentru foldere, închiderea folderului curent şi a tuturor folderelor părinte


Controlul structurii arborescente Explorator Windows • * din minitastatura numerică: Extindere completă sub selecţia curentă

 • + din minitastatura numerică: Extinderea selecţiei curente

 • - din minitastatura numerică: Restrângerea selecţiei curente.

 • SĂGEATĂ LA DREAPTA: Extinderea selecţiei curente dacă nu este extinsă sau, dacă este extinsă, deplasarea la primul fiu al acesteia

 • SĂGEATĂ LA STÂNGA: Restrângerea selecţiei curente dacă este extinsă sau, dacă nu este extinsă, deplasarea la părintele acesteia


Controlul proprietăţilor • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Deplasarea prin filele de proprietăţi


Comenzi rapide de accesibilitate • Apăsarea de cinci ori a tastei SHIFT: Comutare între activarea şi dezactivarea TasteAdezive

 • Apăsarea şi ţinerea apăsată a tastei SHIFT din dreapta, timp de opt secunde: Comutare între activare şi dezactivare TasteFiltrare

 • Apăsarea şi ţinerea apăsată a tastei NUM LOCK, timp de cinci secunde: Comutare între activare şi dezactivare TasteComutare

 • ALT stânga+SHIFT stânga+NUM LOCK: Comutare între activare şi dezactivare TasteMaus

 • ALT stânga+SHIFT stânga+PRINT SCREEN: Comutare între activare şi dezactivare contrast puternic


Taste Microsoft Natural Keyboard • Siglă Windows: Meniul Start

 • Siglă Windows+R: Caseta de dialog Executare

 • Siglă Windows+M: Minimizare totală

 • SHIFT+Siglă Windows+M: Anulare minimizare totală

 • Siglă Windows+F1: Ajutor

 • Siglă Windows+E: Explorator Windows

 • Siglă Windows+F: Găsire fişiere sau foldere

 • Siglă Windows+D: Minimizare totală a ferestrelor deschise şi afişare desktop

 • CTRL+Siglă Windows+F: Găsire computer

 • CTRL+Siglă Windows+TAB: Deplasarea focalizării de la Start la bara de instrumente Lansare rapidă, la bara de stare a sistemului (se utilizează SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru a deplasa focalizarea la elementele din bara de instrumente Lansare rapidă şi bara de stare a sistemului)

 • Siglă Windows+TAB: Circulare prin butoanele barei de activităţi

 • Siglă Windows+Break: Caseta de dialog Proprietăţi sistem

 • Tasta Application Afişarea unui meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat


Microsoft Natural Keyboard instalată cu software IntelliType • Siglă Windows+L: Logoff Windows

 • Siglă Windows+P: Pornire Manager imprimante

 • Siglă Windows+C: Deschidere Panou de control

 • Siglă Windows+V: Pornire Clipboard

 • Siglă Windows+K: Deschiderea casetei de dialog Proprietăţi tastatură

 • Siglă Windows+I: Deschiderea casetei de dialog Proprietăţi mouse

 • Siglă Windows+A: Pornire Opţiuni de accesibilitate (dacă sunt instalate)

 • Siglă Windows+BARĂ DE SPAŢIU: Afişarea listei de taste de comenzi rapide Microsoft IntelliType

 • Siglă Windows+S: Comutare între activare şi dezactivare CAPS LOCK


Comenzile de la tastatură pentru casete de dialog • TAB: Deplasare la următorul control din caseta de dialog

 • SHIFT+TAB: Deplasare la controlul anterior din caseta de dialog

 • BARĂ DE SPAŢIU: În cazul în care controlul curent este un buton, clic pe buton. În cazul în care controlul curent este o casetă de selectare, comută selectarea. În cazul în care controlul curent este o opţiune, selectează opţiunea.

 • ENTER: Echivalent cu clic pe butonul selectat (butonul conturat)

 • ESC: Echivalent cu clic pe butonul Revocare

 • ALT+literă subliniată din elementul casetei de dialog: Deplasare la elementul corespunzător


SE APLICĂ LA:


 • Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Standard

 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)

 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • Microsoft Windows 2000 Server

 • Microsoft Windows Millennium Edition

 • Microsoft Windows 98 Second Edition

 • Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • Microsoft Windows 95

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows Vista Home Basic

 • Windows Vista Home Premium

 • Windows Vista Starter

 • Windows Vista Ultimate

 • Microsoft Windows XP Home Edition

 • Microsoft Windows XP Professional

 • Microsoft Windows XP Starter Edition

 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu